ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมข้าราชการครู บุคลากร 38ค(2) พนักงานราชการครู ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอัตราจ้าง

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมข้าราชการครู บุคลากร 38ค(2) พนักงานราชการครู ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอัตราจ้าง เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 18 March 2020 13:26)

 

ประชุมทางไกล VDO Conference

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาศรีสะเกษ พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐและเอกชน ประชุมทางไกล VDO Conference วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด 19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ร่วมกับท่าน สส.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ และเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 16 March 2020 13:07)

 

นักศึกษากัมพูชามากราบลาคณะผู้บริหาร

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นักศึกษาชาวกัมพูชา ระดับชั้น ปวส.2 และ ระดับปริญญาตรี ที่มาศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีนี้ มากราบลาคณะผู้บริหารก่อนเดินทางกลับประเทศกัมพูชา ในการนี้ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ได้มอบวัตถุมงคลให้แก่นักศึกษาชาวกัมพูชาเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

Last Updated (Monday, 16 March 2020 11:49)

 

ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาศรีสะเกษ ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษภาครัฐและเอกชน วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 19 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like