ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

SISAT BLUE DAT RUN 2020

นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในงาน SISAT BLUE DAT RUN 2020 “วิ่งกินลม ชมถนนใหม่ อิ่มใจ อิ่มบุญ” ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยจะนำรายได้สมทบทุนปรับปรุงฐานองค์พระวิษณุกรรม ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและร่วมวิ่งกว่า 2,000 คน แบ่งเป็นรุ่น Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ Mini marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

 

โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริฯ

วันที่ 29 มกราคม 2563 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริฯ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยมีนายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นการบรรยายประกอบเเสงสีเสียงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน และการปฏิบัติของจิตอาสา รวมถึงการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี

Last Updated (Thursday, 30 January 2020 17:23)

 

ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ในงาน SISAT BLUE DAY RUN 2020

วันที่  30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม T-Vet  นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ในงาน SISAT BLUE DAY RUN 2020 "วิ่งกินลม  ชมถนนใหม่ อิ่มใจ  อิ่มบุญ" เพื่อเตรียมความพร้อมในงานดังกล่าวที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

 

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา ประจำปี 2563

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

โครงการบริการวิชาการ "การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์"

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ "การนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์" จัดโดย สาขาการตลาด คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม T-VET

Last Updated (Thursday, 18 June 2020 14:40)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 39 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like