ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

วันที่​ 4  กพ.63​ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมคณะครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy ตามมาตรฐานสากล​ จาก​ จำนวน​ 100 คนผ่านมาตรฐานที่​ 1 จำนวน 64​ คน​ ผ่าน​มาตรฐานที่1-2 จำนวน​ 34  คน​ ตามมาตรฐานสากล​ (ICDL-WORKFOCE BASICS)​  และได้เข้าแข่งขันในมาตรฐานขั้นสูง ระดับประเทศ​ จำนวน​ 34 คน ประจำปีการศึกษา 2562 ประมาณช่วงเมษายน​ 63​ ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ม.เทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ร่วมจัดขึ้น

 

Last Updated (Tuesday, 04 February 2020 21:36)

 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ ประจำปี 2562

นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ ประจำปี 2562 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

มอบเงินสนับสนุนในการจัดกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเงินสนับสนุนในการจัดกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 จำนวน 6 คณะสี คณะสีละ 15,000 บาท วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Tuesday, 04 February 2020 10:53)

 

โครงการ "นิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่"

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "นิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่" ปีงบประมาณ 2563 โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาคาร 5 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 03 February 2020 13:35)

 

"วันบลูเดย์ 1 กุมภาพันธ์ "

"วันบลูเดย์ 1 กุมภาพันธ์ " วันคล้ายวันสถาปนาสาขาก่อสร้าง วันแห่งความรักความผูกพันต่อสถาบัน ศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม และศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร คณะครูกว่า 500 คน ร่วมสักการะองค์พระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 25 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like