ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ระดับ ปวส.

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ระดับ ปวส. รอบโควต้า วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Sunday, 09 February 2020 10:13)

 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. รอบโควต้า

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช. รอบโควต้า วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมพระยาไกรภักดีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Saturday, 08 February 2020 10:50)

 

วันมาฆบูชา ประจำปี 2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมถวายปัจจัย ถวายสังฆทานดอกไม้ธูปเทียน และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าศรีสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ อาชีวศึกษา

คณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือพี่เลี้ยงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ อาชีวศึกษา รอบกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 05 February 2020 16:02)

 

แสดงความยินดีให้กับครูผู้คุมทีมและตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29

คณะผู้บริหารมอบโล่และเกียติบัตรแสดงความยินดีให้กับครูผู้คุมทีมและตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม กระบวนการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับ ปวช. 2.รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพด้วยสารแทรกซึก (PT) ระดับ ปวช. 3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพ ด้วยผงแม่เหล็ก (MT) และการตรวจสอบด้วยสายตา (VT)  4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 5.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.

Last Updated (Wednesday, 05 February 2020 11:04)

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 50 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like