ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ร่วมแสดงความยินดีกับแผนกช่างยนต์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมแสดงความยินดีกับแผนกช่างยนต์ ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 17 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับโลห์จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยดีเด่น ลำดับที่ 3

 

ร่วมแร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือก จาก 16 ชมรม ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในการแข่งขัน ประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมนขอนก่อน ราชาออคิด และผ่านเข้ารับการเป็นตัวแทน จำนวน 3 ชมรม ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ในประเภทกลุ่มดีเด่น

 

การแข่งขันกีฬาภายใน "SISAT GAMES" ประจำปีการศึกษา 2562

พลตำรวจตรีสันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "SISAT GAMES" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีการประกวดกองเชียร์ หลีดเดอร์ สแตนเชียร์ ขบวนพาเหรด การประกวด TO BE NUMBER ONE นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง E-Sport (ROV) ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากกรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Friday, 14 February 2020 21:05)

 

ประชุมหารือแนวทางโครงการพัฒนาสร้างเครื่องรีดและผสมยางคำปาวในการผลิตรองเท้ายางพาราผสมใยเปลือกทุเรียน

นายจรินทร์​ รอดการ​ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ​ พร้อมนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางโครงการพัฒนาสร้างเครื่องรีดและผสมยางคำปาวในการผลิตรองเท้ายางพาราผสมใยเปลือกทุเรียน โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ข้อแนะนำเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ​

Last Updated (Thursday, 13 February 2020 09:51)

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 12 February 2020 14:32)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 37 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like