ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พลตำรวจตรีสันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีพันตำรวจเอกเทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษเป็นผู้กล่าวรายงาน มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน 1,800 คน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี

 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 โดยมีพลตำรวจตรีสันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิด มีพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล กิจกรรมบูชาครู บายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา

 

มอบหมวกกันน็อคจาก บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูแผนกช่างยนต์และตัวแทนนักศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบหมวกกันน็อคจาก บริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ ความคุ้มครอง ผลกระทบ บทลงโทษ ให้เยาวชนและผู้ขับขี่ชาวบ้านโนนแกดเกิดความตระหนัก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม อำเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Last Updated (Wednesday, 19 February 2020 19:20)

 

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ทักษะพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน

Last Updated (Tuesday, 18 February 2020 22:31)

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 15 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like