ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

รับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา​ ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และผู้แทนครูแต่ละแผนกวิชา อำนวยความสะดวก ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส กว่า​ 100 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดต่างๆ  ซึ่งในปีนี้ นักเรียนให้ความสนใจในสาขาช่างยนต์​ ช่างกลโรงงาน​ ช่างโยธา​ การตลาด​ การบัญชี​ เทคนิคคอม​ การโรงแรม​ ฯลฯ มากเป็นพิเศษ

Last Updated (Sunday, 23 February 2020 11:44)

 

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาปรึษาหารือและเตรียมความพร้อม มอบตัวนักศึกษาใหม่รอบโคต้า

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมนายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาปรึษาหารือและเตรียมความพร้อม มอบตัวนักศึกษาใหม่รอบโคต้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

บริจาคโลหิต ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บและต้องการโลหิต มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมบริจาค จำนวน 121 คน ได้โลหิต 42,350 ซีซี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลพร้อมระบบเครือข่าย

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลพร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,596,600.00  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและ   ตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลพร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1   ชุด
รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ Click

Last Updated (Thursday, 20 February 2020 18:07)

 

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสื่อสัมพันธ์สถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 51 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like