ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิต

 

ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลพร้อมระบบเครือข่าย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและตัดต่อวีดีทัศน์ดิจิตอลพร้อมระบบเครือข่ายวิทยาลัpเทคนิคศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

Last Updated (Monday, 02 March 2020 16:50)

 

ครูถง เชี่ยลี่ (Miss Xueli Tong) ครูอาสาสมัครจีน คารวะและกล่าวคำอำลาท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ในนามห้วหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ พาครูถง เชี่ยลี่ (Miss Xueli Tong) ครูอาสาสมัครจีน คารวะและกล่าวคำอำลาท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ฯ ก่อนเดินทางกลับเมืองเหอหนาน ประเทศจีน  ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูทุกคน ที่ดูแล คอยอำนวยความสะดวก ขณะที่ดิฉันปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดิฉันขอขอบคุณทุกอย่าง ขอบคุณมาก ๆ นะค่ะ ถ้าดิฉันมีโอกาสมาเมื่องไทย ดิฉันจะมาเยี่ยมค่ะ

ปล. ท่านผู้อำนวยการ อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ มอบผ้าสวยสดงดงามให้แก่ครูถง เชี่ยลี่ ในครั้งนี้ด้วย

 

ร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ฟุตบอลอาชีวศึกษา ระดับประเทศ U 19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์ฟุตบอลอาชีวศึกษา ระดับประเทศ U 19 อศจ.ศรีสะเกษ เอาชนะ อศจ.บุรีรัมย์ 5-3 ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษกว่า​ 150​ หน่วยงาน​ เมื่อได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง​ หลังถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด​ ยังแฟนคลับมาร่วมขอถ่ายรูปอีกด้วย

Last Updated (Thursday, 27 February 2020 16:26)

 

ประเมินครูผู้ช่วยรอบสุดท้าย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่าววิชาการ นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมครูพี่เลี้ยงร่วมประเมินครูผู้ช่วยรอบสุดท้าย ณ ห้องเกียรติยศวิรารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

รับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตาระดับ ปวส. ประจำการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการรับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี โดยมี นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมนายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนครูแต่ละแผนกวิชา อำนวยความสะดวกรอรับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ม.6 จากโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส กว่า​ 100 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดต่างๆ ซึ่งในปีนี้ นักเรียนให้ความสนใจในสาขาช่างยนต์​ ช่างกลโรงงาน​ ช่างโยธา​ การตลาด​ การบัญชี​ เทคนิคคอม​ การโรงแรม​ ฯลฯ มากเป็นพิเศษ

 
More Articles...
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 27 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like