ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

ชมรม TO BE NUMBER ONE

ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรม To Be Number One

ประกาศรับสมัครสมาชิกชมรม To Be Number One
*******************************

ชมรม To Be Number One เปิดรับสมาชิกตั้งแต่วันที่ 13 -31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องชมรม To Be Number One

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครสมาชิก
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  • เงินค่าสมัคร 5 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ชมรม To Be Number One อาคาร To Be Number One ชั้น 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

 

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ผลการแข่งขันตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้ไปแข่งต่อระดับชาติที่เมืองทองธานีกรุงเทพมหานคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

 

ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจและคุ่มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดจังหวัดและชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา) และรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 จากการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ : ภาพ)

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม  โดยนายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการอ่านสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และนักเรียนนักศึกษายังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like