ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ระบบงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ งานความร่วมมือ

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


 

กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 / ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. -  นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ /  การตลาด / การโรงแรม / อาหาร / เทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักเรียนระดับ ปวช.1 ช่างกลโรงงาน / ช่างยนต์ / ช่างโยธา / ช่างก่อสร้าง/ ช่างโลหะการ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สถาปัตยกรรม / ไฟฟ้ากำลัง (ที่หน้าเสาธง)

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30 – 12.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาย ม.6 ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล  (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)

เวลา 13.00 – 16.00 น. - นักศึกษาระดับ ปวส.1 สายตรง ทุกแผนก ที่หน้าเสาธง

- ผู้ปกครองประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียน)


กำหนดการ การปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเก่าระดับ ปวช.2-3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวช.3 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน และรับชุด/อุปกรณ์เรียนฟรี)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ปวส.2 ทุกแผนก -  นักศึกษาเข้าประชุมที่แผนกตนเอง

-  ผู้ปกครองเข้าประชุมที่โดมฟุตซอล (เพื่อแจ้งแผนการเรียน ฯลฯ)

 


 

งานความร่วมมือ

ขอเชิญเข้าร่มกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ...

https://drive.google.com/file/d/1AO-k0fiQV8-9rac_Lx6GOxGIAvEEWQFj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PhU_VEawfoH_eP3JISmZFLyZ1Dxt2VYh/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XypGi2sm2U7BzsciTl3_vRadElOVo_2a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mcc9sZkd6aUL6-MpFbupFuD81DcS260I/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nHud--n5I3BCe3Ot8kp991h_6fNM2oDy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzd36JEdHxLxcEU1eGIwak9QOTdkVmdkNXNtQWVJSEMyTmFn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzd36JEdHxLxY1BlR1BkQ3ZsSENkclk1Q1MxVEt0UG9lTm00/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bzd36JEdHxLxcFpKNGYyeDV3SWdldEpGaF9nWjF3N1lGQmNr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yBiXriG8JRhkCIpcZ3Is5C2hhIqtjvn6/view?usp=sharing

 

แบบฟอร์มโครงการ และอื่นๆ ของงานความร่วมมือ

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการในแต่ละสาขางาน และแบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์วิทยากร (งานความร่วมมือ)

[ดาวน์โหลดได้ที่นี่]

 

บริบัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ ประจำโรงงานประเทศกัมพูชามาแนะแนวประชาสัมพันธ์์นักศึกษากัมพูชา

งานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท ซีพี เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากประเทศกัมพูชา ได้เข้านำเสนอการประกอบธุรกิจและแนะแนวอาชีพที่บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการ อัตรากำลังคนเข้าทำงาน ให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ และนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมี ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 

ชมรมลูกเสือวิสามัญดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา

ชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษากัมพูชา (ชาวกัมพูชา) เข้าสู่อาเซียน โดยนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษากัมพูชากับลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือสามารถ ฟัง,พูด ภาษากัมพูชาได้ ซึ่งประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้าน จะดำเนินกิจกรรมในทุกวันพุธ (คาบกิจกรรมลูกเสือ) ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ )

 

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ถวายพระพร 12 สิงหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ คณะครูที่ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(อินทร์ จงจำ : รายงาน / ณภัชนันท์ บุตรไชย : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like