ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
เมนูผู้ดูแลระบบ
พื้นที่โฆษณา
Login FormHitstats Counter
Home

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
"ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ"

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงและรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

นายพยนต์ สืบเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงและรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2

ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประชุมครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 

ประชุมหัวหน้างาน

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ประชุมหัวหน้างาน ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 30 March 2020 14:09)

 

ประชุมหัวหน้าแผนก

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย ประชุมหัวหน้าแผนก ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

Last Updated (Monday, 30 March 2020 14:08)

 

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงาน แม่บ้าน เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ คนงาน แม่บ้าน เรื่องมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 ณ โดมฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

 
จำนวนผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้
We have 10 guests online
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like