คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม บนร.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-33
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-34
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-34
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34
3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-34
3701-9003อาหารเพื่อการเดินทาง 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3700-0001การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3-0-33
3700-0002ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 3-0-33
3700-0003เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-2-34
3700-0004บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ 3-0-33
 รวม  32-16-39 48


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
615 
‹--------- 3701-2003 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
542 
‹--------- 3000-1101 ---------›
 นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
‹--------- 3000-1206 ---------›
 นายภควัตร สิงห์คำ
615 
‹--------- 3701-9003 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
615 
 นายกรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹---------------------------- 3700-0003 ----------------------------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
615 
‹---------------------------- 3701-2004 ----------------------------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
615 
‹--------- 3700-0002 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
‹------------------ 3700-0004 ------------------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
622 
 น.ส.งามศิริ
กิจกรรม
กิจกรรม
622 
‹--------- 3700-1002 ---------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
615 
‹--------- 3701-2003 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
621 
‹---------------------------- 3700-1003 ----------------------------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
โฮมรูม
621 
‹---------------------------- 3701-2001 ----------------------------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
 นายภควัตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
621 
‹---------------------------- 3701-2002 ----------------------------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
622 
‹------------------ 3700-0001 ------------------›
 น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
615 
‹--------- 3701-9003 ---------›
 นายกรณ์ ก้านเพชร
542 
 นางเพ็ญศิริ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ