คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม บนร.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษาดร.สุภาพ สัจจสมภาร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า *-*-33
3701-5103งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3701-5105งานติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  0-2-9 11


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
 น.ส.เฉลิมพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 3701-5105 ---------›
 น.ส.เฉลิมพร นาคพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 3701-5101 ------------------›
 น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ