คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชส.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายราชวัตร นาจำปา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2106-2003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 2-3-35
2106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23
2106-2006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24
2106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  9-22-17 31


 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2106-2111 ---------›
 นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
 นายราชวัตร  นายราชวัตร
‹------------------ 2106-2104 ------------------›
 นายราชวัตร นาจำปา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2106-2107 ----------------------------›
 นายอภิชัย มีศิลป์
‹--------- 2106-2107 ---------›
 นายอภิชัย มีศิลป์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.ไพรวัลย์
‹------------------ 2106-2010 ------------------›
 น.ส.ไพรวัลย์ บุญตาโลก
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2106-2006 ---------›
 นายราชวัตร นาจำปา
 นายนิกร  นายนิกร
โฮมรูม
 นายนิกร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2106-2003 ---------›
 นายราชวัตร นาจำปา
‹--------- 2106-2003 ---------›
 นายราชวัตร นาจำปา
 นายราชวัตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ